Panasonic

พานาโซนิค เครื่องเชื่อม หุ่นยนต์เชื่อม โรบอท
ยอดขายอันดับหนึ่ง ในอุตสาหกรรมยานยนต์
ชิ้นส่วนรถยนต์ และ เฟอร์นิเจอร์

Panasonic

Best Seller

เครื่องเชื่อม พานาโซนิค
CO2 350KR2

เครื่องเชื่อม พานาโซนิค
CO2 350RX1

เครื่องเชื่อม พานาโซนิค
TIG 200BL3

Panasonic

Best Seller

1.เครื่องเชื่อม พานาโซนิค CO2 350KR2

2.เครื่องเชื่อม พานาโซนิค CO2 350RX1

3.เครื่องเชื่อม พานาโซนิค TIG 200BL3

รายการสินค้า

1.เครื่องเชื่อม พานาโซนิค CO2 350KR2

1.เครื่องเชื่อม พานาโซนิค CO2 350KR2

2.เครื่องเชื่อม พานาโซนิค CO2 350RX1

2.เครื่องเชื่อม พานาโซนิค CO2 350RX1

3.เครื่องเชื่อม พานาโซนิค CO2 350GY

4.เครื่องเชื่อม พานาโซนิค TIG 200BL3

4.เครื่องเชื่อม พานาโซนิค TIG 200BL3

5.เครื่องเชื่อม พานาโซนิค
TIG INVERTER 300WY4

Arc Welding Robot / โรบอทเชื่อม

Separate Type
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่พานาโซนิกพัฒนาขึ้นโดยโรบอทเก็บสายเชื่อมใว้ไนตัวแขนช่วยให้สดวกในการเคลื่อนที่ในขณะเดี่ยวกันสายลวดเชื่อมอยู่ภายนอกทำไห้เพิ่มประสิทธิภาพในการป้อนลวดให้ดีและสม่ำเสมอขึ้น ลดปัญหาสายเชื่อมพันกับแขนโรบอทและช่วยลด takt time รวมถึงมุมอับของการเชื่อมรอบวง

Collision Detection
เป็นระบบการทำงานของแขนโรบอทที่มีตัวตรวจจับแรงที่มากระทำกับมอเตอร์ทั้ง 6 แกน หากมีการชนหรือกระแทก ส่วนนี้จะตัดการทำงานของโรบอททันที ช่วยป้องกันการเสียหายของมอเตอร์ และช่วยลดความยุ่งยากในการแก้ไขฟังก์ชั่นมาตารฐานของโรบอททุกรุ่น

Arc Welding Robot / โรบอทเชื่อม

Separate Type
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่พานาโซนิกพัฒนาขึ้นโดยโรบอทเก็บสายเชื่อมใว้ไนตัวแขน ช่วยให้สดวกในการเครื่อนที่ ในขณะเดี่ยวกัน สายลวดเชื่อมอยู่ภายนอก ทำไห้เพิ่มประสิทธภาพในการป้อนลวดให้ดีและสม่ำเสมอขึ้น ลดปัญหาสายเชื่อมพันกับแขนโรบอทและช่วยลด takt time รวมถึงมุมอับของการเชื่อมรอบวง

Collision Detection
เป็นระบบการทำงานของแขนโรบอทที่มีตัวตรวจจับแรงที่มากระทำกับมอเตอร์ทั้ง 6 แกน หากมีการชนหรือกระแทก ส่วนนี้จะตัดการทำงานของโรบอททันที ช่วยป้องกันการเสียหายของมอเตอร์ และช่วยลดความยุ่งยากในการแก้ไขฟังก์ชั่นมาตารฐานของโรบอททุกรุ่น